Vergoedingen

Bij Bewust-Zijn praktijk ALICE kunnen de behandelingen (deels) vergoed worden, vraag naar de voorwaarden bij je zorgverzekeraar.
Onderstaand de zorgverzekeraars die in aanmerking komen.


WGBO:
De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelde therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent
 • U te kunnen informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten.
 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil  maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • Kosten van het consult.

Klacht en Geschillenzorg.

Bewust-Zijn praktijk ALICE  is lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) waardoor zij aan alle eisen voldoet die de wet voorschrijft, zo ook aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillenzorg (WKKGZ).
Reglement Geschillencommissie.

Meer informatie op www.geschillencommissiezorg.nl

CAM-Code: 1907945

Daarbij ben ik, Alice de Heus ingeschreven in het RBCZ-register (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) als Registertherapeut BCZ en onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg