Disclaimer

Hoewel de behandelingen (Regenesis- en VoetreflexPlus therapie) bij Feet&Body zeer effectief zijn in het bevorderen van maximale gezondheid en genezing via een alternatieve holistische behandeling, betekent dat het wellicht niet voldoende interventie biedt voor sommige gezondheid gerelateerde onderwerpen of problemen. Hoewel de behandelingen (Regenesis- en VoetreflexPlus therapie)  bij Bewust-Zijn praktijk Alice een genezing kunnen versnellen is het nog steeds van belang nauw samen te werken met je arts om je behoefte aan medicijnen te controleren. Informatie op deze site over alternatieve geneeswijzen is niet bedoeld als een vervanging van gekwalificeerde medisch advies, diagnose of behandeling. De eigenaar(s), ontwikkelaar(s) en onderhouder(s) zijn niet betrokken bij het beroeps- of medisch advies. Neem altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid.

Code van Ethiek

 1. Wij zijn het eens met de volgende principes:
  a. Het voorkomen van discriminatie tegen iemand op grond van ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie of nationale herkomst.
  b. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van alternatieve holistische geneeswijzen door middel van workshops, opleidingen en studie.
  c. Het bijhouden van collegiale relaties binnen de groep van Regenesis Practitioners. 
 2. Beroepspraktijken:
  a. We doen geen poging om bij een cliënt een fysieke of psychische toestand te diagnosticeren, een behandeling voor te schrijven of suggesties te doen of behandelingen goed te keuren die tegen het advies van een arts of specialist in gaan.
  b. Vergoedingen en financiële regelingen, zoals met alle contractuele zaken, worden altijd besproken bij het begin van een behandeling, zonder aarzeling of ondubbelzinnigheid.
  c. We kunnen soms diensten verlenen aan individuen of groepen in nood zonder rekening te houden met een financiële vergoeding.
  d. We vragen geen vergoeding, noch een commissie voor een doorverwijzing van een cliënt.
  e. We zijn voorzichtig met informatie te vragen aan derden over geloofsbrieven en de verleende diensten aan onze cliënt.
  f. We gedragen ons respectvol naar cliënten, collega’s en andere professionals.
  g. Wij behandelen onze cliënten op een professionele wijze: we besteden een ononderbroken tijd met de cliënt, nemen geen telefoon aan en voeren geen gesprekken met anderen tijdens het geven van een behandeling.
  h.Wij promoten Regenesis op een positieve manier. 
 3. Cliënt relaties:
  Het is onze verantwoordelijkheid om relaties met cliënten op een professionele basis te behouden
  a. Als we niet in staat zijn of bereid zijn om de relatie met een cliënt voort te zetten dan zullen wij alle redelijke inspanningen doen om zorg te dragen voor voortzetting van de behandeling met een andere gecertificeerde Regenesis Practitioner. Als wijzelf niet gekwalificeerd zijn voor een behandeling van bepaalde emotionele en/of fysieke problemen dan zullen wij de cliënt doorverwijzen naar een andere gekwalificeerde professional die daarin is gespecialiseerd.
  b. We maken alleen realistische uitspraken over de voordelen van de Regenesis methoden.
  c. We zijn respectvol aangaande religieuze normen van cliënten en groepen. We voorkomen dat we ons geloof aan anderen opdringen, hoewel we ons geloof wel tot uitdrukking kunnen brengen wanneer dat ons gevraagd wordt.
  d. Wij erkennen het vertrouwen in en de unieke kracht van de behandelaar cliënt relatie. Maar we erkennen ook de complexiteit van sommige relaties en zullen voorkomen dat we het vertrouwen en de afhankelijkheid van de cliënten schaden. We vermijden dubbele relaties met cliënten wat aan ons professionele oordeel afbreuk doet en de integriteit van het helende werk kan schaden, en/of gebruik maken van de relatie voor ons eigen gewin.
  e. Wij doen niet aan intimidatie, misbruik van woorden of daden, of uitbuiting en dwang van cliënten of voormalige cliënten.
  f. Zelfs met toestemming, zijn alle vormen van seksueel gedrag of pesterijen met cliënten onethisch. Seksueel gedrag wordt omschreven als, maar niet beperkt tot, alle vormen van openlijke en verkapte verleidelijke spraak, gebaren en gedrag als mede fysiek contact van seksuele aard. Intimidatie wordt omschreven als, maar niet beperkt tot, herhaalde opmerkingen, gebaren, of fysieke contacten van seksuele aard.
 1. Vertrouwelijkheid:
  Wij respecteren de integriteit en de bescherming van het welzijn van alle personen met wie wij werken en hebben de verplichting om de informatie over hen dat is verkregen in de loop van de healing sessie te beschermen.
  a. Cliënten gegevens worden opgeslagen of verwijderd op een wijze die de veiligheid en vertrouwelijkheid garandeert.
  b. Wij behandelen alle communicatie van cliënten vertrouwelijk.
  c. Wanneer huidige om voormalige cliënten worden genoemd in een publicatie, in een sessie, of in een publieke presentatie, wordt hun identiteit beschermd.