Aandoeningen aan het ademhalingsstelsel

 • hoesten
 • verkoudheden
 • keelamandelontsteking
 • ontsteking aan het strottenhoofd (stembanden)
 • bronchitis
 • keelontsteking
 • longsontsteking
 • bijholteontsteking
 • difterie
 • emfyseem
 • kroep
 • pleuritis
 • enz., enz.