Aandoeningen aan de ogen en oren:

  • Spanningen op het oog
  • glaucoom
  • bijziendheid
  • verziendheid
  • netvliesontsteking
  • tinnitis
  • gehoorstoornis
  • evenwichtstoornis
  • oorontstekingen
  • syndroom van Meuniere